News and Notices

उपभाेक्ता समितिले योजना संचालन गर्दा पेश गर्नु पर्ने आवश्यक कागजातहरुको चेकलिस्ट

Body: 

उपभाेक्ता समिति मार्फत संचालन हुने अायाेजना र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनकाे चरणमा संझाैता गर्न तथा रनिङ्ग बिल र अन्तिम बिल भुक्तानीकाे लागि स्थानीय तहमा अाउदा प्रचलित ऐन ,नियमावली र कार्यबिधि अनुसार निम्न कागजातहरु अाबश्यक पर्ने ब्यहाेरा सबै वडा कार्यालयहरुमा सहजिकरणकाे लागि पहिले नै लेखी पठाई सकिए

Pages