News and Notices

सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि सम्बन्धी अभिमुखिकरण तालिम सम्पन्न

Body: 

यस ईश्वरपुर नगरपालिकाका कर्मचारीहरुराई सूचना तथा संचार  प्रविधि  (ICT) सम्बन्धि आवश्यक ज्ञान प्रदान गर्ने र  प्रयोगात्मक सिप हस्तान्तरन गरी  सहभागीहरुको क्षमता  अभिबृद्धि गर्ने तथा विधुतीय शुशासनको चेतना फैलाई सेवाग्राहीलाई छिटो तथा छरितो तरिकाले सेवा प्रदान गर्ने उदेश्यले  मिति  २०७५/०४

ईश्वरपुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५

Body: 

ईश्वरपुर नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को सेवा र कार्यहरुको लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विनियोजन ऐन, २०७५

ईश्‍वरपुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५

Body: 

ईश्‍वरपुर नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०७५ 

Pages