News and Notices

असहासय व्यक्तिहरुलाई फाईबरको सिरक बितरण

Body: 

रुपान्तरण नेपालको सहयोग तथा ईश्वरपुर नगरपालिकाको आयोजनामा ईश्वरपुर न.प.वडा न.१० को १०४ दलित तथा असहासय व्यक्तिहरुलाई फाईबरको सिरक (व्लाङकेट) वडा अध्यक्ष राज नारायण चौधरी ज्युको अध्यक्षता नगर प्रमुख मनोज कुमार देवकोटाज्युको प्रमुख आथित्यता उप प्रमुख एकावती चौधरीज्युको आथित्यतामा बितरण कार्यक्रम सम

सिलवन्दी दरभाऊ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

Body: 

यस कार्यालयलाई आ.ब. २०७५।७६ मा निम्न स्थानमा सिलवन्दी दरभाऊ पत्रवाट निम्न कार्य गर्नु पर्ने भएकोलेे नेपाल सरकारवाट इजाजत प्राप्त इच्छुक फर्म, व्यवसायीहरुवाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रहि रितपुर्वकका सिलवन्दी दरभाऊ पत्र खरिद गर्न यो सुचना आव्हान गरिन्छ।

Pages