FAQs Complain Problems

ईश्‍वरपुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५

ईश्‍वरपुर नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०७५ 

Click below to download the file: