सिलबन्दी दरभाऊ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना (सर्लाही दैनिक २०७४ -१२-२५ मा प्रकाशित)