FAQs Complain Problems

ईश्वपुर न. पा. अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थ्याहरु

सि.न.

स्वास्थ्य सँस्थाको नाम

ठेगाना

इन्चार्ज

सम्पर्क नम्बर

 १

 भक्तिपुर स्वास्थ्य चौकी

ईश्वरपुर-३, भक्तिपुर

बसन्त कुमार अधिकारी

 

 
९८४४०३२१००

 

 २

 ईश्वरपुर स्वास्थ्य चौकी

ईश्वपुर-६, बयलबास

रामबाबु साह

 ९८४४०८९५७१

 

 ३

 कालिन्जोर स्वास्थ्य   चौकी

ईश्वपुर-१२, कालिन्जोर

दिनेश कुमार सिंह

 

 ९८६६०३५३६०

 

 ४

  बेला स्वास्थ्य चौकी

ईश्वपुर-१०, बेला

सुरेश प्रसाद सिहं

 

 ९८४४०५४४८९

 

 ५

 गौरीशंकर स्वास्थ्य   चौकी

ईश्वरपुर-१३, श्रीनगर

सुनिल कुमार साह

 

 ९८४५६७३२०५