Error message

  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5255 of /var/www/html/includes/common.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5256 of /var/www/html/includes/common.inc).

सूचना तथा समाचार

इश्वरपुर नगरपालिकामा स्वागत छ

इश्वरपुर नगरालिकाको वेबसाईटमा यहाँ लाई स्वागत छ । अन्य सामग्रीहरु सिघ्र अपलोड हुँदै छ ।