सूचना तथा समाचार

घर भाडामा लिने सम्बन्धि सुचना

सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि सम्बन्धी अभिमुखिकरण तालिम सम्पन्न

Body: 

यस ईश्वरपुर नगरपालिकाका कर्मचारीहरुराई सूचना तथा संचार  प्रविधि  (ICT) सम्बन्धि आवश्यक ज्ञान प्रदान गर्ने र  प्रयोगात्मक सिप हस्तान्तरन गरी  सहभागीहरुको क्षमता  अभिबृद्धि गर्ने तथा विधुतीय शुशासनको चेतना फैलाई सेवाग्राहीलाई छिटो तथा छरितो तरिकाले सेवा प्रदान गर्ने उदेश्यले  मिति  २०७५/०४

आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) का लागि डांक बढाबढ सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

Body: 

ईश्वरपुर नगरपालिकाले आ.ब. २०७५/०७६ को बाँकी अवधिका लागि आन्तरिक आय संकलन गर्न वडा नं.