शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (अन्नपूर्ण राष्ट्रिय दैनिक मा मिति २०१७४-१२-१५ मा प्रकाशित)