ईश्वरपुर नगरपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा काम काज गर्ने गरि कर्मचारी सेवा करारमा लिनका लागि मिति २०७४/१२/१७ गते लिईएकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजा ..!!